Teatr – tarbiya maskani.

Maktab o’quvchi yoshlar teatri chiqishlaridan lavhalar.