Maktabimiz kecha.

 

    Maktabimiz bugun.

    

 Maktabimiz sinf xonalarining oldingi ko’rinishi.

      Maktabimiz sinf xonalarining bugungi ko’rinishi.