“O’zbekistonda xotin – qizlarning salomatligi va turmush madaniyatini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati.”

Quyida yozilgan maqolada xotin-qizlarning sport bilan shug’llanishi va sog’lom turmush tarzini yaratish to’risida fikr yuritilgan. Kalit so’zlar: Xotin-qizlar, sport,”Barkamol avlod”, “Alpomish va Barchinoy”. O’zbek  ayollarining  kiyinish, zeb-u-ziynatlar  taqish, bezanish borasidagi say harakatlari, orzu-umidlari qadimgi davrlarda ham boshqa xalqlardan kam bo’lmagan. Hozirgi mustaqillik davridagi ayollarning milliy ma’daniyati, ayniqsa milliy zamonaviy kiyimlarni kiyishi, qimmatbaho bezaklarni taqishi, turmush…

O`qishni davom ettirish

KIMYO DARSLARIDA O’QUVCHILAR FAOLLIGINI OSHIRISHDA DIDAKTIK O’YINLARDAN FOYDALANISH

Quyida havola etmoqchi bo’lgan  didaktik  o’yinlar  va    qiziqarli  metodlardan  biz kimyo  darslarida   foydalanishimiz mumkin.O’quvchilar uchun bu didaktik  o’yinlar  va qiziqarli  metodlarning  o’zi  xos tarbiyaviy  ahamiyati  va   bosqichlari mavjuddir. Kalit so’zlar: Metod,dedaktika,yangi texnalogiya,interfaol,topqirlik ,birdamlik.  Bu bosqichlarni quyidagicha belgilab olish mumkin: 1. Tayyorlov davri. O’yin natijasiga katta ta’sir etuvchi mas’uliyatli bosqich. Shu o’rinda asosiy vazifa o’quvchilarni o’yinning…

O`qishni davom ettirish